INOVARE SOCIALĂ 2020 – ANUNȚURI ȘI NOUTĂȚI

Anunț important

Termenul limită pentru depunerea planurilor de afaceri este data de 23.11.2020. Aducem la cunoștința celor interesați să participe la concursul de selecție a planurilor de afaceri faptul că luni, 23 noiembrie 2020, intervalul orar alocat depunerii dosarelor este...

Anunț important

     INFORMARE       Până în data de 13.11.2020, vă rugăm să trimiteți planul de afaceri și bugetul planului de afaceri în excel în forma pe care o aveți la momentul actual, pe adresa de email a proiectului: primariacopalnic@gmail.com, conform conținutul...

INOVARE SOCIALĂ 2020 – INFORMAȚII UTILE

Obiectivele ECONOMIEI SOCIALE

Obiectivele economiei sociale sunt: a) consolidarea coeziunii economice şi sociale; b) ocuparea forţei de muncă; c) dezvoltarea serviciilor sociale. Pentru îndeplinirea obiectivelor economiei sociale, entitățile economiei sociale realizează, în principal, următoarele...

Despre proiect

Proiect cu cofinanţare europeană, implementat de Beneficiarul Primaria Copalnic Manastur., alături de Partenerul Asociaţia Standarde pentru Baia Mare.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, şi consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă prin formare antreprenorială pentru 161 de persoane care doresc să înfiinţeze întreprinderi sociale în Judetul Maramures, preponderent comuna Copalnic Manastur, dezvoltarea unui număr de 21 întreprinderi sociale cu profil non-agricol şi crearea a minim 105 locuri de muncă.

SURSE DE INFORMARE