Ajutor de minimis – Cheltuieli eligibile

Ajutor de minimis – Cheltuieli eligibile

CHELTUIELI ELIGIBILE AJUTOR DE MINIMIS   Taxe pentru înființare de întreprinderi sociale; Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat; Cheltuieli cu deplasarea personalului; Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care...
Atestarea întreprinderii sociale

Atestarea întreprinderii sociale

(Sursa: http://www.mmuncii.ro) Vă rugăm să consultați cadrul legislativ în domeniu reprezentat de Legea nr. 219/2015 privind economia socială ale cărei prevederi se aplică conform Normelor metodologice (Hotărârea nr....
Legea nr. 219/2015 privind economia socială

Legea nr. 219/2015 privind economia socială

Economia socială, denumită informal și cel de-al treilea sector, este definită ca fiind ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale...
Obiectivele ECONOMIEI SOCIALE

Obiectivele ECONOMIEI SOCIALE

Obiectivele economiei sociale sunt: a) consolidarea coeziunii economice şi sociale; b) ocuparea forţei de muncă; c) dezvoltarea serviciilor sociale. Pentru îndeplinirea obiectivelor economiei sociale, entitățile economiei sociale realizează, în principal, următoarele...
Care sunt principiile pe care se bazează economia socială?

Care sunt principiile pe care se bazează economia socială?

Care sunt principiile pe care se bazează economia socială? LEGEA Nr. 219 din 23 iulie 2015, privind economia socială, enumeră în art. 4, principiile pe care se bazează economia socială: ART. 4 Economia socială se bazează pe următoarele principii: a) prioritate...